Letnje polaganje, 2017.
Čestitimo svima koji su položili.
www.ishogaikan.com/galerija/33-karate-polaganja/43…